Ger Schurink

Meer dan 30 jaar geef ik opleidingen aan hulpverleners in ‘praat-beroepen’. In de geestelijke gezondheidszorg zijn dat psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en psychiaters. Ook anderen die praten met mensen met problemen, zoals coaches, praktijkondersteuners-ggz, loopbaanadviseurs, geestelijk verzorgers of leerlingbegeleiders, volgen mijn trainingen.

In 1980 begon ik zelf met het geven van gesprekstherapie en ik werk ook nu parttime als vrijgevestigd psychotherapeut in Borne. Uiteindelijk werd ik expert in cognitieve gedragstherapie en op mindfulness gebaseerde therapie. Daar heb ik ook tientallen jaren postdoctorale opleidingen in gegeven en over geschreven. Wat me geleidelijk steeds duidelijker werd is dat in de kern alles draait om het herkennen en toelaten van pijnlijke emoties. Als je iets erg dwars zit en als je ergens alleen niet uitkomt, dan knap je op als je met een vertrouwd iemand vrijuit kunt praten over wat je voelt en denkt.

De Method of Levels (MOL) is daarvoor momenteel de beste gespreksmethode. Als je alle ruimte krijgt en goed stil staat bij wat er allemaal speelt, dan vind je terug wat je zelf al in huis hebt. Zo vind je je eigen oplossingen voor je problemen. Daar ben ik na meer dan 40 jaar gesprekstherapie volledig van overtuigd!

In cursussen en workshops is Gert-Jan Nieuwenhuis mijn co-docent.

Laura Hudepohl

Als teamleider/orthopedagoog en coördinator van een onderzoek heb ik jaren keihard doorgewerkt tot het moment dat dit niet meer ging. Burn-out. Daarna heb ik 3,5 jaar lang ‘aangeklooid’ met verschillende behandelaars. Wat ik zei werd anders geïnterpreteerd dan ik had bedoeld, onuitgesproken oordelen zaten mij in de weg en onbewust was ik veelal bezig met het proces van de behandelaar (Wat wil hij/zij van mij horen? Waarom gaat hij/zij hier niet verder op in?) in plaats van met mijn eigen proces. Ik kreeg opdrachten die ik zelf al bedacht en gedaan had. Ook kreeg ik na een digitale aanmelding te horen: ‘We kunnen u niet behandelen, u bent te complex’. Zonder gesprek met iemand en zonder andere optie; wat dan wel? Hierna was ik het zoeken naar een geschikte psycholoog zat, toen plotseling binnen mijn familie corona toesloeg en ik sterk behoefte had om met iemand te praten. Toen heb ik de psycholoog gebeld, die ik in mijn vroegere jaren een aantal keer heb gesproken. Hij had direct tijd en na MOL- sessie van een uur en 15 minuten stond ik weer in mijn kracht. Daarna heb ik geen behandeling meer nodig gehad.

In mijn werk als orthopedagoog was ik al op zoek naar hoe ik gesprekken zo goed mogelijk kon voeren. Tijdens mijn burn-out heb ik zelf als cliënt keer op keer ervaren hoe en waarom de aangeboden hulp niet goed werkt, ook al is die goedbedoeld. En ik heb ook ontdekt wat de kern is van psychisch lijden en hoe je hieruit kunt komen. In een cursus Method of Levels die ik vervolgens deed kwam dit allemaal samen. Ik kreeg antwoorden op de vragen die ik had en kreeg bevestigd waar ik zelf al op gekomen was.

Voor mij is de kracht van de MOL: onvoorwaardelijke aanwezigheid, de ander niet in de weg zitten bij zijn/haar proces en de client heeft de regie. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan de verspreiding van deze bijzondere methode. Een methode voor een ieder; welke diagnose dan ook, welk probleem dan ook, kind, jongere of volwassene. Ik geef naast MOL-gesprekstherapie yoga- en mindfulness lessen in mijn eigen praktijk.

www.iyomi.nl

 

Gert-Jan Nieuwenhuis

Ik ben Gert-Jan Nieuwenhuis. Als GZ-psycholoog ben ik werkzaam geweest in diverse sectoren. Zo heb ik gewerkt in de forensische, basis en specialistische GGZ en als docent bij de Universiteit Twente.
Mijn kracht is, dat ik beoefen wat ik uitdraag. Ik heb vertrouwen in een kok die zijn eigen eten proeft. Dit is niets anders bij een psycholoog.

Method of Levels

Ligusterstraat 1
7621VJ Borne
E-mail: info@methodoflevels.nl
Tel: 074 2666090

Schrijf je in voor de nieuwsbrief