Driedaagse cursus Aandachtige gespreksvoering

Datum: 6, 7 en 27 juni 2024 in Bunnik.
Plaats: de Witte Huisjes in Bunnik
Tijd: van 10 tot 16.30 uur met een uitgebreide lunch van 12.30-13 uur.
Kosten: € 765,-

Kennismakingsworkshop MOL

Datum: er is geen workhop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Focus Op Sensaties

Datum: er is geen workshop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Aandacht maakt alles helder

Datum: er zijn geen workshops gepland

Plaats:

Verdiepingsdag MOL

Datum: er zijn geen verdiepingsdag gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Algemene cursusvoorwaarden

Aanmelding en betaling

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier voor de cursus, verdiepingsdag of workshop in te vullen, te ondertekenen en te verzenden per mail of post. Binnen twee weken ontvang je een bevestiging. Binnen 14 dagen na inschrijving kun je de deelname kosteloos herroepen. Als er voldoende deelnemers zijn ontvangt je bericht dat de cursus kan doorgaan. Als er onvoldoende deelnemers zijn ontvang je uiterlijk een maand voor de start bericht dat de cursus geannuleerd moet worden.

Volgorde inschrijvingen

Bij inschrijvingen voor de cursus hanteren wij het tijdstip waarop het inschrijfformulier is ontvangen als selectiecriterium indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen.

Annulering

Annulering van je inschrijving is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk. Tot vier weken voor het begin van de cursus berekenen wij 40,- annuleringskosten. Daarna bent je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Als je plaats kan worden ingenomen door een deelnemer die op de eventuele reservelijst staat, worden de cursuskosten teruggestort. Wij hebben het recht om bij een te gering aantal aanmeldingen de cursus te annuleren. Uiteraard vindt in dit geval restitutie plaats van de betalingen. Als door dwingende of onvoorziene omstandigheden bij de docent of de cursuslocatie één of meerdere cursusdagen niet kunnen doorgaan wordt in overleg met de deelnemers gezocht naar een passende oplossing. Mocht dit niet lukken dan vindt restitutie plaats van de cursuskosten m.b.t. de gemiste cursusdag(en).

Auteursrecht

Op de in de cursus gebruikte literatuur en handouts geldt het auteursrecht. Je mag de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

Klachten

Binnen vier weken ontvangt je een reactie op je klacht. Wij zetten ons in om via redelijk overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Als dat niet lukt, zijn het tuchtrecht en de klachtenprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing. Klachten worden binnen een termijn van acht weken afgehandeld. Als er meer tijd nodig is word je hiervan direct op de hoogte gesteld en krijgt je een indicatie van de benodigde tijd. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend en zal snel opgevolgd worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk afgehandeld.

Ger Schurink
Ligusterstraat 1
7621VJ Borne
074-2666090
info@gerschurink.nl

www.gerschurink.nl
www. methodoflevels.nl

Method of Levels

Ligusterstraat 1
7621VJ Borne
E-mail: info@methodoflevels.nl
Tel: 074 2666090

Schrijf je in voor de nieuwsbrief