Driedaagse cursus Aandachtige gespreksvoering

Datum: 6, 7 en 27 juni 2024 in Bunnik.
Plaats: de Witte Huisjes in Bunnik
Tijd: van 10 tot 16.30 uur met een uitgebreide lunch van 12.30-13 uur.
Kosten: € 765,-

Kennismakingsworkshop MOL

Datum: er is geen workhop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Focus Op Sensaties

Datum: er is geen workshop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Aandacht maakt alles helder

Datum: er zijn geen workshops gepland

Plaats:

Verdiepingsdag MOL

Datum: er zijn geen verdiepingsdag gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

De Method of Levels in hoofdpunten

Hoe ontstaat psychisch lijden?

 • Wij functioneren ‘normaal’ wanneer we de dingen die voor ons belangrijk zijn, zo goed mogelijk onder controle hebben als ze zouden willen.
 • We krijgen last van psychische problemen als we langdurig geen controle meer hebben over wat voor ons van cruciaal belang is.
 • Psychische klachten/symptomen zijn de waarneembare uiting van controleverlies.
 • Controleverlies ontstaat door langdurige onopgeloste onderliggende conflicten.
 • Door een gebrek aan aandacht is geen of weinig besef van die conflicten.
 • Manieren om problemen aan te pakken op de bekende manier werken daardoor niet goed. Dat noemen we inflexibele controle.

Wat maakt dat gesprekstherapie werkt als het werkt?

 • Het werkt als alle gevoelens en gedachten worden toegelaten, aandacht en erkenning krijgen.
 • Ons ingebouwde, aangeboren reorganisatieproces krijgt zo de juiste input, is gericht aan het werk en reorganiseert compleet random.
 • Inzichten ontstaan, conflicten lossen op, controleverlies en symptomen nemen af.

Doelen en taken van de therapeut

 • Ruimte bieden voor vrijuit praten over wat dan ook.
 • Het gesprek ‘warm’ maken en houden.
 • Verstoringen opmerken, zowel verbaal als non-verbaal.

Houding van de therapeut

 • Onvoorwaardelijke aanwezigheid: je eigen ervaring en die van je cliënt volledig toelaten.
 • Geconcentreerde aandacht voor de cliënt en deels een breed open gewaarzijn voor de rest.
 • Niet opgaan in cliënt of eigen beleving: je hoeft niets te begrijpen met je intellect.
 • Alles dat zich aandient krijgt dezelfde bejegening, zowel bij jezelf als bij de client; opmerken, toelaten en niets doen.
 • Niet in de weg zitten: alle vormen van beïnvloeding zoveel mogelijk beperken.

Psychisch lijden gaat altijd over emoties.

Een emotie zijn altijd waar te nemen als gevoelens in je lichaam en als gedachten (woorden, beelden) in je hoofd die automatisch opkomen. Sta er even bij stil dat er eigenlijk twee soorten gedachten zijn: de directe automatische gedachten, waar je géén invloed op hebt, en de gedachten waar je wel  zeggenschap over hebt, die je met je ‘denkkracht’ produceert o.a. als tegenmaatregel tegen de pijn.
 
Als we heftige gevoelens hebben dan zoeken we ook vaak op de verkeerde plaats naar een oplossing. Dit is kortweg wat er dan gebeurt. Er zijn directe aanleidingen of een samenloop van omstandigheden die je bang, boos of bedroeft maken. Dat vind je vervelend en dat wil je kwijt. Het moet ophouden en je probeert er van af te komen. Vaak vind je wel een uitweg maar als de emotionele pijn te maken heeft met oud zeer dat nog niet verwerkt is, dan steekt die later toch weer de kop op, elke keer weer.
 

Lijden = pijn x weerstand

Een iets uitvoeriger schema: aanleiding –> negatieve automatische gedachten + lichamelijke emotionele reacties –> tegenmaatregelen: de dingen die we doen en denken om de vervelende gedachten en lichamelijke reacties kwijt te raken –>  tijdelijke oplossing –>  de emotionele pijn blijft bestaan —>….het leven gaat verder, nieuwe aanleiding –> etc. –>etc.
 
In de PCT ziet het er kortweg zo uit: Je ervaring van de toestand nu (de waarneming, de input) —>  Opmerken van het verschil (error) tussen hoe het nu is en hoe het moet zijn (de referentie) —>  In actie komen (output) door iets te veranderen in je denken (je visie of doelen bij te stellen) of in je gedrag (door te handelen) –>tijdelijke oplossing van de error –>etc. –>etc.
 
De MOL helpt om naar de juiste plekken te gaan, de plaatsen waar je pijn zit. Hoe doe je dat? Daar zijn verschillende manieren voor die er steeds op neer komen dat je stil staat bij wat je op dat moment ervaart. Laat het maar komen wat zich aandient maar wat je niet toe wilt laten. Laat het er maar zijn wat er is maar wat je weg wilt hebben. Laat het maar gaan waar je aan vastklampt. Let it be! Let it be! Let it be!

Method of Levels

Ligusterstraat 1
7621VJ Borne
E-mail: info@methodoflevels.nl
Tel: 074 2666090

Schrijf je in voor de nieuwsbrief