Driedaagse cursus Aandachtige gespreksvoering

Datum: 6, 7 en 27 juni 2024 in Bunnik.
Plaats: de Witte Huisjes in Bunnik
Tijd: van 10 tot 16.30 uur met een uitgebreide lunch van 12.30-13 uur.
Kosten: € 765,-

Kennismakingsworkshop MOL

Datum: er is geen workhop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Focus Op Sensaties

Datum: er is geen workshop gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Aandacht maakt alles helder

Datum: er zijn geen workshops gepland

Plaats:

Verdiepingsdag MOL

Datum: er zijn geen verdiepingsdag gepland
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Workshop Aandacht maakt alles helder

Zowel in therapie als in het dagelijkse leven knappen mensen op als hun emoties de ruimte kunnen krijgen. Als ze alles wat hen tot last is zonder beperkingen mogen denken, voelen en uiten terwijl de ander alle ruimte biedt en vooral aandachtig luistert. Therapeuten, coaches en andere hulpverleners moeten op zo’n moment hun cliënten niet in de weg zitten met ongevraagde adviezen, uitleg, interpretaties, eigen gevoelens enzovoort. Daarvoor moeten ze soepel om kunnen gaan met wat er in hun eigen binnenwereld gebeurt. Pas dan kunnen ze ook hun cliënten alle vrijheid geven, kan het gesprek ‘stromen’ en vindt er herstel plaats. 

Daarvoor is onvoorwaardelijk gewaarzijn nodig. Gewaarzijn verwijst hier naar iets veel ruimers dan in de gewone betekenis van: ‘Ik ben me ervan bewust dat…’. Gewaarzijn gaat over de essentie van de geest zelf, een ruimer rechtstreeks kennen dat niet afhankelijk is van concepten. Een brede gewaarwording van zintuiglijke informatie uit de buitenwereld. Maar ook van mentale objecten zoals gedachten, herinneringen en gevoelens. Bovendien is er gewaarzijn van de globale toestand en activiteit van de geest. 

Een of meer van deze zaken kunnen we tegelijkertijd gewaar zijn. In tegenstelling tot aandacht, die specifieke objecten isoleert en analyseert, is gewaarzijn allesomvattend, holistisch, en slechts minimaal conceptueel. Het heeft meer te maken met de relaties van dingen tot elkaar en tot het geheel. Het biedt de achtergrond en de overkoepelende context voor bewuste ervaring – waar je bent, wat er om je heen gebeurt en in je binnenwereld, wat je aan het doen bent, en waarom.

MOL-therapeuten hebben dit éne overkoepelende doel: een ander uitnodigen en ruimte geven om zijn of haar ervaring te hebben precies zoals die is. Alles wat een therapeut zegt en doet in een gesprek dient dit doel. In de praktijk betekent dit dat gesprekstherapeuten twee dingen goed in de gaten moeten houden: de buitenwereld, vooral de (non)verbale reacties van hun cliënten én de reacties in hun eigen binnenwereld. Eigen gevoelens en gedachten kunnen, als therapeuten niet opletten, aanzetten tot handelen uit eigen belangen die in strijd zijn met waar het om draait: de ervaring laten zoals die is. Als een therapeut zich bijvoorbeeld erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich sterk verantwoordelijk voelt, waardering zoekt, risico’s wil vermijden en regels volgt enzovoort dan kan hij proberen het gesprek naar zijn hand te zetten. Eigen doelen van de therapeut zitten de client vrijwel altijd in de weg.

Twee wijze spreuken van Winnie de Poeh zijn hier van toepassing:
– Uit niet doen komt vaak het allerbeste iets.
– Soms als ik ergens naar toe wil en wacht komt ergens naar mij.

Voor wie?

Iedereen die zijn gewaar-zijn in therapie- of coachinggesprekken wil vergroten.

Praktische informatie

Datum: 31 oktober 2022
Plaats: de Witte Huisjes in Bunnik
Tijd: van 10 tot 16.30 uur met een uitgebreide lunch van 12.30-13 uur.
Kosten: € 215,-

Workshop Gewaar-zijn: programma & informatie

Programma

Programma: start 10.00 uur, lunchpauze: 12.30-13.30 uur en afsluiting om 16.30 uur

  • Welkom en kennismakingsronde
  • Gewaar-zijn in hoofdpunten
  • Waar richt je je aandacht op?
  • Focus op lichamelijke sensaties/lichaamsbewustzijn
  • Focus op mentale sensaties/mentaal bewustzijn 
  • Keuzeloos gewaar-zijn
  • Gewaar-zijns ‘oefeningen’ aan cliënten uitleggen

Docenten

Docent: Ger Schurink, gz-psycholoog, psychotherapeut en opleider, 0742666090, info@gerschurink.nl

Cursuslocatie:

De Witte Huisjes, beheerders: Patricia en Marius, Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik, 0647898831

Voor wie?

Iedereen die een professionele gesprekken voert met cliënten

Aantal deelnemers

18 deelnemers (12 indien de 1,5 meter regel van toepassing is)

Kosten

Inclusief uitgebreide lunch € 185,-.

De Witte Huisjes

Achter de Oude Dorpskerk aan de Kromme Rijn in Bunnik staan de Witte Huisjes. Dit monumentale gebouw bevat een drietal zalen die voor kleinschalige bijeenkomsten worden gebruikt.
De Witte Huisjes zijn een rijksmonument en cultureel erfgoed. Twee zalen van de Witte Huisjes kunnen worden gehuurd voor activiteiten zoals vergaderingen, cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten of condoleances bij een uitvaartdienst. De capaciteit van de zalen varieert, afhankelijk van het gebruik tussen de 10 en 60 zitplaatsen.

Geschiedenis

De Witte Huisjes hebben hun eigen geschiedenis en speelden door de eeuwen heen af en toe een rol in het kerkelijk leven. Het voorste deel (de grote zaal bestond nog niet) diende rond 1593 als kosterwoning, annex school, catechisatie-gebouw. Halverwege de 17de eeuw was er een kroeg gevestigd. Later woonden er schippers, voor wie deze plek erg geschikt was. In 1754 koopt een schipper de Huisjes, en laat ze vergroten tot de omvang die ze nu hebben. Zijn vrouw gaat er een winkel drijven: de plek van haar winkeldeur is nog steeds in gebruik als toegang tot het Kromme Rijn terras van de huidige grote zaal. Ook een smid heeft er gewoond, een winkelier in grutterswaren en enkele bakkers.

In 1913 koopt de Hervormde kerk de Huisjes terug en wordt ze grondig opgeknapt. Maar bakkerij Van Ettekoven blijft er gevestigd, tot 1948. In 1971 kwamen de Huisjes leeg te staan. Ze waren toen al onbewoonbaar verklaard. Het besluit tot restauratie was echter door de kerkvoogdij genomen en de plannen lagen klaar. Er werd ijverig gespaard, er werd aktie gevoerd onder het motto ‘redt de Witte Huisjes’ en in 1974 kwam er bovendien geld beschikbaar via Monumentenzorg.

Op 30 augustus 1975 werden de Huisjes feestelijk in gebruik genomen als kerkelijk centrum. Sindsdien worden de verschillende ruimten door de eigenaar ook verhuurd voor tal van andere doeleinden. Patricia en Marius beheren de Huisjes. Ze zorgen voor de koffie en thee en een uitgebreide lunch met soep en salade uit eigen keuken.

Adres

Witte Huisjes, Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik. NB: gebruik voor navigatie Langstraat 2 als adres (Witte Huisjes staan achter de kerk)
Beheerder: Mevr. P. Miltenburg, e-mail: wittehuisjesbunnik@gmail.com Tel. 06-47898832

Inschrijving workshop Aandacht maakt alles helder

Method of Levels

Ligusterstraat 1
7621VJ Borne
E-mail: info@methodoflevels.nl
Tel: 074 2666090

Schrijf je in voor de nieuwsbrief